گزارش آخرین وضعیت استاد ایلیا میم رام الله در اوین


اخباری از شکنجه گاه مخوف 209

سر انجام پس از ماه ها بی خبری و پی گیری اعضای کانون حقوق بشر و روابط بین الملل آيا برای تعیین وضعیت پیمان فتاحی (استاد ایلیا رام الله) رهبر جمعیت ال یاسین و سایراعضای دربند، جزئیات تکان دهنده ای از شکنجه های شدید جسمی و روانی استاد ایلیا فاش شد. گزارش پیش رو، مجموعه گردآوری شده اطلاعاتی است که اخیراً از زندانیان آزاد شده و خانواده های برخی از زندانیان به دست آمده است.

از ممنوع الملاقات تا ممنوع التنفس

علیرغم اظهارات مسئولین قضایی که شکنجه فیزیکی را رد کرده اند اخیراً گزارش های تکان دهنده ای از شکنجه های جسمانی استاد ایلیا رام الله(پیمان فتاحی) توسط برخی از زندانیان آزاد شده از بند امنیتی زندان 209، به بیرون از زندان اوین منتقل شده است. گزارش ها نشان می دهد که در جریان دستگیری اخیر استاد ایلیا میم (پیمان فتاحی) انواع شکنجه های قرون وسطایی و وحشیانه به عنوان ابزاری برعلیه ایشان به کار گرفته می شود تا ایشان را وادار کنند در مقابل دروبین های بازجویان، گزارشات انعکاس یافته سخنگویان این جمعیت در رسانه های خارجی را تکذیب کنند. متاسفانه گزارش دردناکی وجود دارد که نشان می دهد جلادان امنیتی در طول یکی از این جلسات بازجویی استاد ایلیا را در راستای تحقق اهدافی چون ضبط فیلم اعتراف و انکار خود به شدت مورد شکنجه قرارداده و حتی ایشان را خفه کرده اند. این گزارشات حاکی از آن است که استاد ایلیا در دوماه اول بازداشت حداقل هجده بار در جلسات بازجویی به شدت شکنجه شده و مدتی را نیز در بیمارستان بستری بوده اند. یکی از دلایل بروز عارضه تنفسی در استاد ایلیا همین شکنجه های وحشیانه ماموران امنیتی در طول جلسات بازجویی است زیرا ناتوانی آشکار مسئولین پرونده در راستای مدرک سازی بر علیه استاد ایلیا تا بدانجا رسیده است که آنها را واداشته تا از هر وسیله ای برای شکنجه و آزار استفاده نمایند. گفته شده که بنابر دستور محسنی اژه ای وزیر اطلاعات، رییس بند 209 اوین هم به منظور اضافه کردن فشار روانی بر استاد، به جمع شکنجه گران ایشان اضافه شده و در جلسات بازجویی استاد ایلیا حضوری فعال می یابد.

از سوی دیگر افشای تنها گوشه ای از نحوه نگهداری از استاد ایلیا نشان دهنده ی آن است که ایشان نه تنها از حقوق شهروندی، بلکه از طبیعی ترین حقوق یک زندانی محبوس در سلول انفرادی نیز برخوردار نیست زیرا ایشان دو ماه و نیم اول دوره بازداشت خود را در زیر زمین یک سلول انفرادی و در وضعیتی بسیار تکان دهنده همراه با تعداد بسیار زیادی موش در حالی سپری کرده اند که نه تنها این سلول ها کوچکترین روزن و منفذی به فضای آزاد نداشته بلکه به مدت بیش از ده هفته، از حق هواخوری ساده نیز محروم بوده اند. در حال حاضر نیز وضعیت نگهداری ایشان بسیار اسف بار است. دیده شده که برای خرد کردن و درهم شکستن استاد، ایشان را علیرغم مشکل تنفسی و قلبی، وادار به کارهایی از قبیل جارو زدن و تی کشیدن می کنند و حق هواخوری ایشان نیز به جای یک روز در میان، ‌هر دو هفته یکبار است. علاوه بر محروم بودن از حق ملاقات و تماس با اعضای خانواده، ایشان حتی از حقوق ساده ای چون خرید و معاینه پزشکی معمول زندانیان نیز برخوردار نیست که این موضوع با توجه به بروز تازه مشکلات تنفسی و قلبی به همراه خونریزیهای سابقه دار ایشان بسیار مخاطره آمیز است.

تهدیدات جنون آمیز دایره مذاهب اطلاعات: فرزندانت را به پرورشگاه تحویل می دهیم

به همراه شدت یافتن شکنجه های جسمانی، ‌شکنجه های روانی استاد ایلیا(پیمان فتاحی) نیز در مقایسه با دوره ی بازداشت قبلی استاد در سال 1386، بسیار شدیدتر شده است. به نحوی که این بار فشارها بر استاد ایلیا به نوعی جنگ روانی ناعادلانه و به شدت تخریبی بر علیه ایشان گرایش یافته تا جایی که دامنه آن به خانواده و فرزندان ایلیا رام الله نیز کشانده شده است. یکی از تهدیدات اخیر بازجویان، دستگیری و شکنجه همسر استاد ایلیا و تحویل دادن فرزندان استاد به پرورشگاه بوده که شرط انجام نشدن آن، ضبط فیلم اعتراف دروغین می باشد.

علم قاضی دست ماست !

مسئولین پرونده استاد ایلیا را به تازگی تهدید نموده که قصد دارند با هدف تخریب ایشان و با ابزار شاکی سازی خصوصی و گرفتن شهادت دروغ از عوامل امنیتی خود در داخل و خارج زندان،‌ پرونده استاد را از حالت سیاسی و امنیتی خارج کرده و به قول خود آبروی استاد را بریزند. طی یکی از بازجویی ها استاد را تهدید کرده اند که قرار است در راستای تحقق این هدف در فضای اینترنت، بر علیه ایشان نامه ها و خاطراتی دروغین و بی اساس انتشار یابد که این موضوع خود نشانگر اوج ناتوانی مسئولین پرونده استاد ایلیا در یافتن کوچکترین مدرکی بر علیه ایشان می باشد. دامنه بازیهای کثیف دایره مذاهب اطلاعات برعلیه استاد به زندانیان دیگر نیز کشیده شده است. یکی از زندانیان آزاد شده، به شرط محفوظ ماندن نامش افشا نمود که دایره مذاهب اطلاعات از زندانیانی که ایشان را میشناسند درخواست جوسازی و شهادت دروغ کرده و این شهادت دروغ را شرط تخفیف مجازات جرم آنان اعلام نموده است. استفاده زندانیان علیه زندانیان نه تنها در مورد استاد ایلیا میم (پیمان فتاحی)، بلکه در موارد دیگری نیز بارها استفاده شده است. یکی دیگر از این شاهدان افشا کرد که "دایره مذاهب اطلاعات بی پروا اعلام کرده است اگر هیچ مدرکی هم نداشته باشیم مقامات و قاضی پرونده را توجیه میکنیم زیرا علم قاضی دست ماست! و ما متخصصین تخریب ذهنی و شستشوی مغزی هستیم." همچنین دایره مذاهب اطلاعات اذعان نموده که به دلیل عدم اطمینان به آیت الله شاهرودی ریاست قوه قضاییه قصد دارند بررسی پرونده استاد در دادگاه را به ریاست جدید قوه قضاییه منتقل کنند.

ایلیا رام الله ، ایلیا میم ، ایلیا میم رام الله، ایلیا رامالله، پیمان فتاحی