درخواست شيرين عبادی و ٢٩ نهاد حقوق بشری برای توقف حکم اعدام پنج عرب اهوازی

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/ayahra/ayahra.org/images/0000000000001.jpg
There was a problem loading image /home/ayahra/ayahra.org/images/0000000000001.jpg

0000000000001.jpgدر يک بيانيه مشترک، شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل و ٢٩ سازمان و نهاد ايرانی و خارجی مدافع حقوق بشر خواهان توقف حکم اعدام پنج زندانی عرب اهوازی شدند.  

 در اين بيانيه که چهارم بهمن‌ماه منتشر شده با ابراز نگرانی شديد از اعدام نزديک پنج فعال مدنی و فرهنگی اهوازی، از مجامع بين‌المللی و نهادهای حقوق بشر خواسته‌ شده است تا فورأ تمامی تلاش‌های خود را برای توقف اجرای حکم اعدام و نجات جان اين زندانيان به عمل آورند.    جابر آلبوشوکه ۲۸ ساله، مختار آلبوشوکه ۲۶ ساله، هادی راشد ۳۹ ساله، هاشم شعبانی‌نژاد ۳۲ ساله و محمدعلی عموری نژاد ۳۴ ساله، پنج زندانی عرب اهوازی اهل خلفيه (رامشير) هستند که هم اعدامشان تأييد شده و نيروهای امنيتی آن‌ها را روز جمعه ۲۹ دی‌ماه از زندان کارون اهواز به مکان نامعلومی انتقال منتقل کرده‌اند.    خانوادەهای اين پنج زندانی بيم آن دارند که آن‌ها را جهت اجرای حکم اعدام از بند عمومی زندان کارون خارج کردە باشند.    احکام اعدام اين پنج فعال مدنی و فرهنگی عرب اهوازی، روز چهارشنبە ۲۰ دی‌ماه (نهم ژانویە) به خانوادە آنان ابلاغ شد.    به گزارش رادیو زمانه امضاکنندگان بيانيه گفته‌اند، افزون بر پنج زندانی يادشده در حال حاضر بيش از ۳۰ زندانی وابستە به گروەهای اتنيکی و مذهبی در زير حکم اعدام هستند